Sezon grzewczy – apelujemy o kontrole przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji C.O.

Szanowni Państwo jak wiemy okres jesienno- zimowy to również okres grzewczy. Przypominamy i apelujemy do wszystkich o kontrole stanu instalacji C.O. oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu uniknięcia narażenia naszych dóbr materialnych , ale co najważniejsze by uchronić nasze zdrowie i życie przed tragedią. Obowiązek sprawdzania i weryfikacji stanu technicznego systemu grzewczego jest w kwestii właścicieli nieruchomości bądź ich użytkowników. W okresie gdy temperatura spada , niestety częstym problemem okazują się pożary sadzy w kominie, lub co gorsza działania cichego zabójcy czyli czadu.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami „Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. Okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”