Działając w imieniu MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. (Spółki), mając na względzie kontynuowanie dialogu z lokalną społecznością oraz zapewnienie dostępu do aktualnych informacji w sprawie realizacji projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III wraz z infrastrukturą służącą do wyprowadzenia mocy (Projekty), serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na cykliczne spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

  • 27 czerwca 2023 r. w godzinach 16:00 – 18:00
    w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie, ul. Kościuszki 90A
  • 27 czerwca 2023 r. w godzinach 18:00-19:30
    w Punkcie Informacyjnym Bałtyk – Centrum Informacyjne Morskich Farm Wiatrowych w Łebie, ul. Kościuszki 88

Podczas najbliższego spotkania, przedstawiciele Spółek przedstawią kluczowe informacje o realizowanych Projektach oraz planowanych zamierzeniach inwestycyjnych w Łebie, w tym budowie bazy serwisowo-operacyjnej obsługującej morskie farmy wiatrowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Ponadto będzie możliwość wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag w sprawie. Państwa stanowisko, jako mieszkańców, jest dla nas niezwykle istotne, dlatego chętnie udzielimy wyjaśnień i podejmiemy dalszą dyskusję w wątpliwych kwestiach.

Następnie, po części prezentacyjnej, zaproszą wszystkich uczestników spotkania i zainteresowanych do odwiedzenia nowo otwartego punktu informacyjnego pn.: Bałtyk – Centrum Informacyjne Morskich Farm Wiatrowych w Łebie, przy ul. Kościuszki 88. Gospodarze zaprezentują mieszkańcom nową placówkę, w której dostępni będą w godzinach 18:00-19:30.

To pierwszy stacjonarny punkt informacyjny dotyczący budowy i rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce, w którym każdy będzie mógł uzyskać kompleksowe informacje na temat realizowanych przez Equinor i Polenergię projektów. Jego działalność pozwoli wszystkim zainteresowanym pozostać w kontakcie z inwestorami przez cały rok.

Dane rejestrowe Spółek:
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, tel. +48 22 522 39 00
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MFW Bałtyk II sp. z o.o.
KRS: 0000392944
NIP: 701-03-07-637

MFW Bałtyk III sp. z o.o.
KRS: 0000391871
NIP: 701-03-07-376