28 października 2022 roku, tym razem na terenie Gminy Ustka w miejscowości Przewłoka odbyło się kolejne spotkanie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin tworzących Partnerstwo SP, reprezentanci Słowińskiego Parku Narodowego i przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas spotkania Rada Partnerstwa zatwierdziła Raport diagnostyczny, który stanie się jedną z podstaw w procesie budowania Strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej.

Ustalono również ramowy harmonogram prac nad Strategią.