Zapraszamy Państwa na spotkanie dotyczące projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino” dla mieszkańców Miasta Łeby oraz mieszkańców Gminy Wicko.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.10.2023 (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku przy ul. Parkowej 2 o godz. 17:00.

Celem spotkania jest:

  • zaprezentowanie dwóch wariantów przebiegu linii kolejowych do elektrowni jądrowej,
  • omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami linii kolejowych,
  • wysłuchanie opinii co do prezentowanych rozwiązań.

Przedmiotem spotkania będzie zaprezentowane koncepcji programowo – przestrzennej.

Organizatorzy liczą na udział w debacie oraz wyrażenie opinii za pośrednictwem ankiety internetowej w terminie do dnia 01.11.2023 r.

Organizatorami są Transprojekt Gdański Sp. z o.o., działając w Konsorcjum z Multiconsult Polska Sp. z o.o., na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizując umowę nr 90/105/0005/23/Z/I z dnia 10.03.2023 r. oraz w nawiązaniu do pisma znak TGD/PTl/01.341.2023/142/2023 z dnia 11.09.2023 r.