Z inicjatywy Burmistrza Miasta Łeby w środę (27.10. br) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łeby odbyło się spotkanie poświęcone opracowaniu wspólnych zasad turystyki kajakarskiej na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz na obszarze gmin ościennych. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji poruszali temat turystyki kajakarskiej w aspekcie bezpieczeństwa, atrakcyjności turystycznej szlaków oraz przede wszystkim ochrony terenów cennych przyrodniczo. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Wicko oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Łebie.