Miło nam poinformować, że w dniu 13.02.2024r. dzięki staraniom Burmistrza Miasta Łeby, Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku przekazał specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy – agregat pompowy, który będzie służył w sytuacjach zagrożenia powodziowego na terenie gminy Łeba.

Serdeczne podziękowania Strażakom OSP Łeba, za przetransportowanie pomp z magazynu w Gdańsku do Łeby.

Ponad to Gmina Miejska Łeba złożyła wnioski o pozyskanie dofinansowania do zakupów specjalistycznego sprzętu (pompy pływające i zanurzeniowe) oraz odzieży ochronnej dla strażaków ratowników do:

  • Zarządu Województwa Pomorskiego – dofinansowanie z wkładem własnym 20 tys. zł brutto
  • Fundacja BGK – grant 20 tys. zł

Obecnie oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcie złożonych wniosków.