Dnia 28 października br. sześć gmin tworzących partnerstwo samorządów Strefy Przybrzeżnej przyjęło dokument, będący diagnozą obszaru Strefy Przybrzeżnej. Jest to obszar miasta Łeby i miasta Ustki oraz gmin Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka. Do opracowania diagnozy wykorzystano m. in. wyniki badań mieszkańców, młodzieży oraz liderów lokalnych Strefy Przybrzeżnej. Synteza wyników badań znajduje się w załącznikach do dokumentu.

Raport został opracowany w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, przez Związek Miast Polskich oraz Fundację Fundusz Współpracy pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przy współpracy społeczności i władz lokalnych. Dokument ten posłuży opracowaniu Strategii tego obszaru, która powstanie do kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu oraz załączników, jak też do przekazywania uwag i komentarzy. Zachęcamy również do włączenia się w proces przygotowania Strategii, który rozpocznie się w listopadzie br. Uwagi do raportu i zgłoszenie do udziału w pracach prosimy przekazywać na adres strefaprzybrzezna@leba.eu.