W piątek (21.04) w Ustce Członkowie Rady Partnerstwa OF Strefy Przybrzeżnej podpisali dokument Strategii Terytorialnej. Strategia pozwoli na zaplanowanie i realizację wspólnych działań oraz ułatwi pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla projektów, realizowanych na tym obszarze.

Dokument dostępny pod linkiem – Strategia dla Strefy Przybrzeżnej 230421.pdf