SPP

Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje od 1 czerwca do 15 września w pasie drogowym (oznaczone na mapie kolorem zielonym). Od 15 czerwca do 15 września są także dostępne dodatkowo płatne parkingi (oznaczone na mapie kolorem niebieskim).

Wszystkie parkingi oznaczone kolorem niebieskim nie należą do SPP, są to parkingi wydzierżawione w ramach przetargu osobom prywatnym. Ceny na tych parkinach różnią się od cen w SPP i mogą być pobierane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Mapka SPP

Mapka SPP

Opłaty

Opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 8:00 do 20:00. Opłaty można będzie dokonać korzystając z 40 parkomatów Simens Sicuro rozmieszczonych w Strefie Płatnego Parkowania. Parkometry przyjmują tylko monety o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł i nie wydają reszty. Banknoty można wymienić w myjni obok Biedronki. Wydany bilet należy umieścić za przednią szybą samochodu.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych:

 • opłata minimalna za 0,5h – 1,50 zł
 • 1h – 3 zł
 • 2h – 6,50 zł
 • 3h – 10,50 zł
 • 4h – 13,50 zł
 • 5h – 16,50 zł
 • 6h – 19,50 zł
 • bilet całodobowy – 20 zł

Płatności mobilne

Opłaty dla stałych mieszkańców

Opłata zryczałtowana dla stałych mieszkańców Łeby zamieszkałych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania przysługująca na jeden własny pojazd w wysokości 100 zł za cały okres w roku.

W przypadku wykupu abonamentu dla stałego mieszkańca na 1 własny pojazd, podstawą będzie wpis zameldowania w dokumencie tożsamości lub w przypadku jego braku, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Łebie o zameldowaniu w Łebie, a przyporządkowanie właściciela do jego pojazdu będzie sie odbywać na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym lub dokumentu leasingowego, umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego.

Na bilecie potwierdzającym wykupienie rocznego abonamentu będą umieszczone następujące informacje:

 • termin ważności
 • numer rejestracyjny
 • numer biletu

Operator SPP

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ul. Kościuszki 55. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00. Telefon kontaktowy – 664 166 355.

Projekt Parking Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań

tel.:+48 61 657 66 65
fax:+48 61 657 66 66
e-mail:biuro@projekt-parking.com

Pojazd uprzywilejowany

art 2 ust. 38. Prawo o ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;