BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

Gmina Miejska Łeba realizuje program profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miejskiej Łeba na lata 2022-2023” przyjęty uchwałą nr XLI/378/2022 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 kwietnia 2022 roku.

Dlaczego warto zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV?

Wirusy brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus, HPV) są przenoszone drogą płciową, wywołują przewlekłe zakażenie i często występują u młodych osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 roku życia.

Układ odpornościowy człowieka zazwyczaj skutecznie walczy z tym wirusem i tylko w przypadku zmniejszonej odporności może dojść do zakażenia. Wrotami zakażenia mogą być skaleczenia czy obtarcia mające kontakt np. z naskórkiem nosiciela. Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas stosunku płciowego i kontaktu ze skórą zewnętrznych narządów płciowych i okolic odbytu.

Najczęściej zakażenie HPV przebiega bezobjawowo i ulega samowyleczeniu. U kobiet do 25 roku życia większość infekcji ulega regresji w ciągu 12–18 miesięcy. Zakażenie pochwy utrzymujące się powyżej 24 miesięcy jest związane z zakażeniem wirusami wysokoonkogennymi i to one najczęściej powodują nowotwory szyjki macicy. Wirusy HPV zazwyczaj zwalczane są przez układ immunologiczny, jednak gdy w organizmie utrzymują się HPV o wysokim potencjale rakotwórczym, mogą prowadzić do rozwoju nieprawidłowych komórek w obrębie szyjki macicy, które określa się jako zmiany przedrakowe (CIN). Zmiany te po wielu latach mogą się przekształcić w raka szyjki macicy (RSzM). Nie u każdej kobiety z CIN dojdzie do rozwoju raka. Istnieje wiele różnych typów wysokoonkogennych wirusów HPV, które mogą prowadzić do rozwoju zmian przedrakowych i samego nowotworu (nie tylko RSzM, ale i nowotworów anogenitalnych, głowy i szyi oraz kłykcin kończystych u obu płci). Niektóre typy wirusa HPV odpowiadają za powstawanie łagodnych zmian skórnych, tzw. kurzajek (typ 1 i 2) i kłykcin kończystych (typy 6, 11). Inne typy wirusa tzw. onkogenne np. typ 16, 18, 31, 45 – mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy (RSzM), raka sromu, raka prącia i raka odbytu. Zgodnie z raportem ICO/IARC (2017 r.), zakażenia HPV (typami 16 oraz 18) odpowiedzialne są za występowanie ok. 70% wszystkich przypadków RSzM na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia w 1996 roku uznała zakażenia wirusem HPV typu 16 i 18 za czynniki rakotwórcze dla człowieka. W populacji europejskiej szczególne znaczenie ma 8 typów (16, 18, 31, 33, 35, 45, 56 i 58), odpowiadających za około 85% przypadków raka szyjki macicy. Typy 6 i 11 wirusa HPV są przyczyną ponad 90% przypadków brodawek narządów płciowych i odbytu (kłykciny kończyste) oraz zmian brodawczakowatych w jamie ustnej, gardle i krtani. Rocznie na świecie diagnozowanych jest około 528 000 nowych przypadków RSzM, który stanowi czwarty co do częstości nowotwór złośliwy wśród kobiet na świecie oraz drugi najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet w wieku między 15 a 44 r.ż. (biorąc pod uwagę współczynnik zachorowalności standaryzowany względem wieku na 100 tys. osób). Rak szyjki macicy oraz inne choroby powodowane przez HPV stanowią globalny problem zdrowia publicznego. RSzM można efektywnie zapobiegać dzięki profilaktyce. Zapadalność w Polsce wciąż pozostaje wysoka, a powodem tego jest niska zgłaszalność na badania profilaktyczne (cytologię) i małe zainteresowanie problemem wśród społeczeństwa. Należy więc dążyć do implementacji kolejnych, uzupełniających w stosunku do istniejących, działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworu szyjki macicy. Działaniem takim jest wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko najbardziej onkogennym typom brodawczaka ludzkiego. Szczepienia te zostały uznane, za efektywne zarówno zdrowotnie, jak i ekonomicznie, a także za skuteczne narzędzie eliminacji ryzyka wystąpienia zakażenia onkogennymi typami HPV obecnymi w podawanej szczepionce.

Kto może skorzystać z programu?

1) Kryteria kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej:

  • wiek 13 lub 14 lat (rocznik 2008, 2009, 2010),
  • adres zamieszkania lub zameldowania na terenie miasta Łeby,
  • do szczepienia bezwzględnie wymagana będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka,
  • zaszczepione zostaną dziewczynki, które przejdą pozytywną kwalifikację lekarza.

2) Kryteria wykluczenia z programu polityki zdrowotnej:

  • brak zgody na szczepienie ze strony rodziców/opiekunów,
  • brak kwalifikacji lekarskiej,
  • stałe lub czasowe przeciwwskazania do szczepień,
  • brak adresu zamieszkania/zameldowania na terenie Łeby,
  • wcześniejsze zaszczepienie p/HPV

Zasady wykonywania szczepień

Pełen cykl szczepienia obejmuje 2 dawki szczepionki Gardasil 9. Druga dawka powinna być podana pomiędzy 5 a 13 miesiącem od pierwszej.

Termin szczepienia należy wcześniej zarezerwować. Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-12:00 – tel. 887-414-000.

Do szczepienia bezwzględnie wymagana będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka. Druk Zgody dostępny u dołu strony. Druk zgody niezbędny jest tylko przy pierwszym szczepieniu. Podpisany druk zgody każda dziewczynka powinna mieć z sobą w dniu szczepienia wraz
z Książeczką Zdrowia Dziecka. Osoby nie posiadające zgody rodziców nie będą zaszczepione. Każda dziewczynka przed zaszczepieniem zostanie zbadana przez lekarza. Zaszczepione mogą być tylko zdrowe dzieci. Szczepienie zostanie odnotowane w Książeczce Zdrowia Dziecka.

Co trzeba ze sobą mieć?

Na szczepienia trzeba koniecznie przynieść:

Druk zgody na wykonanie szczepień podpisany przez rodziców
Książeczkę Zdrowia Dziecka
Na szczepienie przychodzi osoba szczepiona wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną.

Pytania i wątpliwości

Osoby niezdecydowane lub oczekujące bliższych informacji mają możliwość przedyskutować swoje wątpliwości z lekarzem kwalifikującym tuż przed szczepieniem. Na dole strony dostępna jest też ulotka szczepionki Gardasil 9.

Szczepienia są dla dziewczynek BEZPŁATNE – finansowane ze środków budżetu Gminy Miejskiej Łeba.

Pliki do pobrania