Urząd Miasta2022-06-30T14:14:35+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Kontrole w zakresie gospodarki komunalnej

22 marca, 2023|

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) przeprowadza się kontrole (pod linkami więcej informacji w naszym BIP): przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów (którzy nie mają obowiązku (...)

Ostrzeżenie pogodowe 2023-03-10

10 marca, 2023|

Drodzy mieszkańcy - prognoza zagrożeń IMGW przewiduje, że w najbliższych dniach nad północnymi terenami kraju mogą pojawić się gwałtowne i porywiste wiatry, którym towarzyszyć miejscami mogą równie gwałtowne opady. Tego rodzaju niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i dachów. Bardzo prosimy aby zachowali Państwo czujność. Prosimy o zabezpieczenie (...)

Konsultacje projektu STRATEGII ROZWOJU STREFY PRZYBRZEŻNEJ

9 marca, 2023|

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Strefy Przybrzeżnej. Jest to dokument wyznaczający w perspektywie 2033 roku kierunki i priorytety wspólnego działania sześciu gmin: miast Łeba i Ustka oraz gmin wiejskich Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, przy wsparciu i zaangażowaniu Słowińskiego Parku Narodowego. Strategia pozwoli na zaplanowanie i (...)

Nowe zasoby w Portalu Geostatystycznym

8 marca, 2023|

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pokazane na mapie? A może chcesz zobaczyć jak zmieniała się stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat? Te oraz wiele innych informacji w formie graficznej znajdziesz w Portalu Geostatystycznym pod adresem geo.stat.gov.pl. Baza gotowych wizualizacji dostępna jest w Katalogu zasobów, który jest na (...)

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023

8 marca, 2023|

W środę 1 marca w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zainagurowany został tegoroczny  Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023. Jego operatorem zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Na terenie naszego województwa projektem zajmować się będzie Pomorskie Zrzeszenie LZS. Zapraszamy kluby z terenu województwa Pomorskiego do składania wniosków. Więcej informacji na stronie (...)

Spotkanie Rady Partnerstwa w Czołpinie

2 marca, 2023|

W środę (01.03) w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie odbyło się szóste spotkanie Rady Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej w ramach projektu CWD Plus. Członkowie Rady przyjęli wstępną wersję Strategii rozwoju tego obszaru. Konsultacje projektu Strategii rozpoczną się w marcu i potrwają do końca miesiąca. Rekomendacje opracowane w ramach Strategii (...)

Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry