Urząd Miasta2022-06-30T14:14:35+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Modernizacja Szkoły Podstawowej na potrzeby mieszkańców

18 kwietnia, 2024|

Modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Łebie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Głównym celem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu i stworzeniem strefy aktywności ruchowej. Obiekt oraz teren zostaną dostosowane do potrzeb (...)

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych

16 kwietnia, 2024|

Informujemy, że Słowiński Park Narodowy ogłosił na swojej stronie BIP przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, w celu wykonywania zabiegów ochronnych. Warunki dzierżawy i treść ogłoszenia znajdują się na stronie: https://bip.slowinskipn.pl/a,15081,przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych.html Poniżej publikujemy listę działek, które leżą w obrębie Łeby. KOMPLEKS nr 29 (...)

Komunikat w sprawie wodociągów

12 kwietnia, 2024|

Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko uprzejmie informuje, że w dnu dzisiejszym - 12 kwietnia (piątek) usuwana jest awaria sieci wodociągowej na ul. Zawiszy Czarnego. W związku z tym wstrzymano dostawę wody w tej ulicy i przyległych. Po zakończeniu robót i włączenia dostawy wody, jej jakość może się obniżyć z powodu zmętnienia. W (...)

Korpus Wsparcia Seniorów

11 kwietnia, 2024|

Łeba przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, będzie on realizował moduł I w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych - usługi sąsiedzkie, które swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia (...)

Wyniki wyborów samorządowych

8 kwietnia, 2024|

Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych - https://bipleba.nv.pl/umleba,a,33337,protokoly-obwodowe.html Protokoły wyboru Rady Miejskiej w Łebie i Burmistrza - https://bipleba.nv.pl/umleba,a,33338,wyniki-wyborow-burmistrza-i-rg.html Uwaga - za dwa tygodnie (21 kwietnia) odbędzie się druga tura wyborów, w której będziemy wybierać następujących kandydatów: DERBA Agnieszka Monika (KWW AGNIESZKA DERBA) STRZECHMIŃSKI Andrzej Marek (KWW ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI) Szczegółowe wyniki można przeglądać (...)

Podpisano nowe porozumienie ZPT (Strefa Przybrzeżna)

20 marca, 2024|

Aktualizacja porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna z dnia 13 marca 2024 r. - dodano przedsięwzięcia z zakresu usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Strefy Przybrzeżnej. Porozumienie ZIT marzec 2024 podpisane

Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry