Urząd Miasta2022-06-30T14:14:35+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Dofinansowanie z RPIS

18 września, 2023|

Gmina Miejska Łeba otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na modernizację pomieszczeń przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu i stworzeniem strefy aktywności ruchowej. Obiekt oraz teren zostaną dostosowane do potrzeb seniorów, dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace budowlane zakładają ustawienie ścianek działowych, (...)

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiellońskiej

30 sierpnia, 2023|

W ramach inwestycji wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i pow. całkowitej (nawierzchni poliuretanowej) 457,62 m2, w tym: kort do tenisa, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki. Płyta boiska ograniczona zostanie piłkochwytami o wysokości 6m. Wokół boiska zlokalizowane będą trzy urządzenia siłowni zewnętrznej, nowe (...)

Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dla prosumentów OZE

10 sierpnia, 2023|

Proces pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł niesie ze sobą wiele korzyści. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii gwarantuje dostęp do naturalnej, ekologicznej energii, sprzyja zdrowiu i poprawie klimatu oraz zmniejsza poziom emisji gazów do atmosfery. Sektor OZE w znacznym stopniu korzysta z dobrodziejstw rozwiązań cyfrowych, które wspierają obsługę procesów i obsługę (...)

Kontrole przewodów kominowych

9 sierpnia, 2023|

W związku cyklicznie pojawiającym się problemem, zapalenia sadzy w kominie apelujemy do mieszkańców miasta o wywiązywanie się z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami „Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela (...)

Cyberbezpieczeństwo dla seniorów

9 sierpnia, 2023|

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (...)

Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry