Deklaracja

Wzór deklaracji ustala załącznik do uchwały nr XXXVII/339/2021. Zaktualizowany formularz można pobrać ze strony BIP:

Nowe stawki za wywóz odpadów

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami.

Oznaczenia

W związku z przejęciem przez Gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych, prosimy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi o oznaczanie worków/pojemników numerem lokalu.

PSZOK - kalendarz 2024
baner - kampania antyazbestowa

Program usuwania azbestu i dofinansowanie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Łeba, ul. Wspólna 1 (na terenie Spółki Wodnej „Łeba”)
Prowadzący PSZOK – Gmina Miejska Łeba.
PSZOK otwarty jest wg harmonogramu zamieszczonego na tej stronie.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
(15 01 06)
Tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie opakowaniowe, worki foliowe, torebki plastikowe, tacki plastikowe, czyste kanistry plastikowe.

Metale: puszki po napojach, konserwach, folię aluminiową, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników.

Opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach (np. sokach, mleku).

Szkło (15 01 07) szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach
Papier (15 01 01) opakowania z papieru lub tektury (np. kartony), gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07) stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35* i 20 01 36)
Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty
Zużyte opony (16 01 03) opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców.
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) Kwiaty, resztki kwiatów ciętych, doniczkowych, odpady z owoców i warzyw, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, resztki
jedzenia pochodzenia roślinnego, trawa, liście, gałęzie, choinki
Odpady niebezpieczne
(20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 13*, 20 01 29*, 20 01 30)
farby, kleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne
Odpady budowlane i rozbiórkowe
(17 01 82, 17 02 03, 17 06 04, 17 01 01)
posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement, wanny, zlewy, płytki ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria,
panele, drzwi, szyby, rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV, styropian, wełna mineralna
Przeterminowane leki i chemikalia (20 01 32) tusze drukarskie, lepiszcze i żywice, środki ochrony roślin, leki
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności (20 01 99) igły, strzykawki
Odpady tekstylne i odzież (20 01 11) odzież, firany, zasłony, inne tekstylia domowe, dywany, wykładziny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości zamieszkałych i mieszanych naliczana od ilości zużytej wody:

 • 14,50 zł/m3
  zużytej wody w poprzednim roku kalendarzowym – za odpady segregowane
 • 43,50 zł/m3
  zużytej wody w poprzednim roku kalendarzowym – za odpady niesegregowane

Zwalania się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych   budynkami   mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Miejskiej Łeba kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,00 zł za 1 m³ zużytej wody w stosunku do stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady  Miejskiej w Łebie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
POJEMNIK/WOREK
ŻÓŁTY
WRZUCAMYTWORZYWA SZTUCZNE: Puste butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie opakowaniowe, worki foliowe, torebki plastikowe, tacki plastikowe, czyste kanistry plastikowe. METALE: Puszki po napojach, konserwach, folię aluminiową, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników. OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE: Kartoniki po napojach (np. sokach, mleku). Butelek i pojemników po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, smarach, puszek po farbach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, części karoserii samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów, strzykawek, artykułów medycznych.
POJEMNIK / WOREK
ZIELONY
Szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Szkła płaskiego (szyby okienne, samochodowe), szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, porcelany, doniczek, żarówek i świetlówek, luster, witraży, monitorów, telewizorów.
POJEMNIK / WOREK
NIEBIESKI
Opakowania z papieru lub tektury (np. kartony), gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. Papieru powlekanego folią, kalek, kartonów po mleku i napojach, jednorazowych pieluch, pampersów, wacików, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu).
POJEMNIK / WOREK
BRĄZOWY
Gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew, owoce, warzywa. Kości zwierząt, mięsa, padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, popiołu, odchodów zwierzęcych, leków, odpadów kuchennych.
POJEMNIK / WOREK
SZARY LUB CZARNY
Pozostałości po wydzieleniu z masy odpadów nadających się do recyklingu oraz odpadów niebezpiecznych, np. worki z odkurzacza, pampersy, kobiece art. higieniczne, lustra, szkło płaskie, ceramikę, popiół, niedopałki papierosów, opakowania po dezodorantach. Odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści, gałęzi, opakowań po lekach, farbach, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, żarówek i świetlówek, lamp, baterii i akumulatorów.

POZOSTAŁE ODPADY

Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Odbierane 2 razy w roku w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady. Poza harmonogramem dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odbierany podczas ustalonych zbiórek. Dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przeterminowane leki
Należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w aptekach: Apteka „Łebska” ul. 10 Marca 2, Apteka „Słowińska” ul. Kościuszki 70a.
Zużyte baterie
Należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w urzędach, placówkach oświatowych, w sklepach ze sprzętem elektrycznym, oświetleniowym.
Pozostałe odpady
Niebezpieczne: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i akumulatory. Odbierane podczas ustalonych zbiórek. Dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Kalendarze z całorocznym harmonogramem wywozu odpadów dostarczone zostaną przez firmę z którą gmina podpisała umowę.
Odbiór odpadów nie może odbywać się w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.


Arkusz do samodzielnego wydrukowania (PDF)

ROK 2023 GMINA MIEJSKA ŁEBA USŁUGI SANITARNO – TRANSPORTOWE „SANIPOL” KOKOCIŃSKI & WĄSIK Sp. k.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 29,33 % 26,65 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 16,18 % 16,70 %
Poziom składowania odpadów komunalnych 40,63 % 37,73 %

ROK 2022 GMINA MIEJSKA ŁEBA USŁUGI SANITARNO – TRANSPORTOWE „SANIPOL” Sp. C. KAZIMIERZ KOKOCIŃSKI, RYSZARD WĄSIK
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 28,56 % 24,74 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 11.18 % 8,72 %
Poziom składowania odpadów komunalnych 23,99 % 23,61 %

ROK 2021 GMINA MIEJSKA ŁEBA USŁUGI SANITARNO – TRANSPORTOWE „SANIPOL” Sp. C. KAZIMIERZ KOKOCIŃSKI, RYSZARD WĄSIK
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 27,41 % 19,76 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 39,90 % 37,50 %

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

POZIOMY WYMAGANE
Rok Odpady komunale ulegające biodegradacji (*) Papier, metal, tworzywa sztuczne,szkło (**) Budowlane i rozbiórkowe (***)
2012 75% 10% 30%
2013 50% 12% 36%
2014 50% 14% 38%
2015 50% 16% 40%
2016 45% 18% 42%
2017 45% 20% 45%
2018 40% 30% 50%
2019 40% 40% 60%
2020 35% 50% 70%
POZIOMY UZYSKANE
GMINA MIEJSKA ŁEBA
2012 18,90% 46,00% 100,00%
2013 48,60% 71,10% 100,00%
2014 61,00% 78,90% 100,00%
2015 50,76% 97,58% 100,00%
2016 1,70% 99,40%
2017 37,20% 97,70%
2018 33,50% 101,60% 100,00%
2019 52,43% 152,27%
2020 35,00% 102,94%

Rok Remondis Sp.z.o.o. Sanipol S.C. Elwoz Sp. z o.o. ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku Promocja Plaż Turystyki i Rekreacji „AGADOS” LUKAS Łukasz Gniedziejko PHUT „MARCO” Marek Plech Sita Pomorze Sp. z o.o.
Odpady komunale ulegające biodegradacji (*)
2013 0,06% 33,86% 3,31% 3,51%
2014 24,82% 0,77% 7,13% wykreślony z RDR
2015 16,65% 0,54%
2016 0,77% wykreślony z RDR
2017 11,21% 26,69%
2018 12,51% 11,77%
2019 73,65% 57,84%
2020 11,74% wykreślony z RDR wykreślony z RDR
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%] (**)
2013 14,10% 22,08% 262,46% 10,79% 23,11%
2014 76,32% 6,65% 62,01% wykreślony z RDR
2015 35,29% 15,37%
2016 21,24% 15,59% wykreślony z RDR
2017 23,93% 13,96%
2018 26,37% 12,78%
2019 45,05% 10,40%
2020 45,05% wykreślony z RDR wykreślony z RDR
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%] (***)
2013 100,00%
2014 100,00% wykreślony z RDR
2015 100,00%
2016 wykreślony z RDR
2017
2018
2019
2020 wykreślony z RDR wykreślony z RDR

(*) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676) gmina jest obowiązana osiągnąć następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tychodpadów wytworzonych w 1995 r.

(**) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) Gminy są obowiązane osiągnąć następujące poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

(***) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) Gminy są obowiązane osiągnąć następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Informujemy, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych odbierać będzie Konsorcjum Firm:

 • REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Oddział w Lęborku)
  z siedz. 84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95, NIP: 7280132515
 • USŁUGI SANITARNO-TRANSPORTOWE „SANIPOL” KOKOCIŃSKI & WĄSIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  z siedz. 84-360 Łeba, ul. Nowęcińska 31A, NIP: 8411011943
 • Do 30 czerwca 2018 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane, pod warunkiem umieszczenia na nich w widoczny sposób informacji o przeznaczeniu pojemnika na określony rodzaj odpadu.
 • Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mogą być zastąpione workami.
 • Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemniki lub worki.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/574/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba – obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wystawianie pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru odpadów, nie wcześniej niż o godzinie 19:00, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu. Prosimy, aby pojemniki lub worki były ustawiane jak najbliżej swoich posesji.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej zobowiązany jest do złożenia deklaracji.

Nieruchomości zamieszkałe – nieruchomości w których wytwarzane są odpady z związku z zamieszkiwaniem człowieka (także w miejscu jego czasowego zamieszkiwania).

Jeżeli Twoja nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na:

 • osobach sprawujących zarząd nieruchomością wspólną – czyli zarząd wspólnoty
 • zarządcy nieruchomości
 • zarządzie spółdzielni mieszkaniowej
 • jeżeli zarząd nie został wybrany obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach lokali.
W przypadku gdy nieruchomość spełnia wyłącznie funkcje niemieszkalne obowiązuje go indywidualna umowa z firmą odbierającą odpady.

Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć w szczególności: domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, cmentarze, porty, restauracje, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, hotele, pensjonaty oraz inne wymienione w art.6c ust.2 ucpg.

Do złożenia deklaracji zobowiązani byli właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych).

Zwracamy się do mieszkańców oraz zarządców, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku z prośbą o pilne złożenie w/w dokumentu.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych Burmistrz Miasta określa w drodze decyzji wysokość należnej opłaty.

 • Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika/worka zajmą mniej miejsca.
 • Starajmy się nie tłuc szkła.
 • Na zakupy zabierajmy torby płócienne lub koszyki wielokrotnego użytku.
 • Korzystajmy ze szklanych butelek zwrotnych.
 • Zwracajmy uwagę na oznakowanie towarów, które przedstawiono obok.

Terminy uiszczania opłat w ciągu roku:

 • do dnia 20 lutego za styczeń i luty
 • do 20 dnia danego miesiąca (w pozostałych miesiącach)

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łebie (36 9324 0008 0000 0202 2000 0550) lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest podczas ustalonych zbiórek przez Konsorcjum Firm:

 • REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Lęborku z siedz. 84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95
 • USŁUGI SANITARNO-TRANSPORTOWE „SANIPOL” KOKOCIŃSKI & WĄSIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  z siedz. 84-360 Łeba, ul. Nowęcińska 31A, NIP: 8411011943

Gmina Miejska Łeba prowadzi PSZOK, do którego mogą być dostarczane elektroodpady.

Przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku (ZZO „Czysta Błękitna Kraina”, Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska).

Przetwarzanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji następuje w Instalacji Spółka Wodna Łeba, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba.