W Łebie stanął pierwszy recyklomat – nagroda w ogólnopolskim konkursie „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”

1 grudnia br. w Łebie stanął pierwszy recyklomat – nagroda w konkursie „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”, w którym gminy rywalizowały o nowoczesne automaty do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Werdyktem jury recyklomaty trafiły do sześciu gmin spośród 108, które zgłosiły się do konkursu. Akcję zainicjowała firma Coca-Cola Polska wraz z partnerami: Fundacją Nasza Ziemia (operatorem grantu „Świat bez odpadów”) oraz firmą EcoTech System, która odpowiada za urządzenia i aplikację. Akcję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju.

„Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie” to ogólnopolski konkurs, który skierowany był do gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Nagrodami w konkursie są recyklomaty – nowoczesne automaty do selektywnej zbiórki odpadów, które w zamian za wrzucone do nich puste plastikowe butelki oferują ECO-punkty wymienne na nagrody u partnerów akcji, dających określone benefity w postaci rabatów czy gratisów. ECO-punkty zbierane są przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej ECO-Portfel, którą można zainstalować na smartfonie. Akcja od momentu startu w sierpniu br. zachęca Polaków do segregowania odpadów oraz ma uświadomić, że każda butelka może zyskać nowe życie, jeśli trafi do odpowiedniego pojemnika. Inicjatorem akcji jest firma Coca-Cola Polska, a fundatorem Fundacja Coca-Cola w Atlancie. Partnerami akcji są Fundacja Nasza Ziemia oraz firma EcoTech System, a Ministerstwo Rozwoju objęło konkurs patronatem honorowym.

Do konkursu przystąpiło 108 gmin, spośród których jury nagrodziło 6 miejscowości. Jurorzy wyróżnili recyklomatami te gminy, które wykazały się wyjątkowymi proekologicznymi inicjatywami realizowanymi na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy.

W dniu 1 grudnia br. pierwszy recyklomat stanął w Łebie, wcześniej maszyny – nagrody w konkursie „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie” zostały zamontowane w Busku-Zdroju, Brzesku, Wojkowicach, Bielawie oraz Słubicach.

Recyklomaty są bardzo atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do zachęcania ludzi do recyklingu i przypominania, że warto segregować odpady, i dbać o nasze środowisko, co pokazał nasz pilotażowy projekt recyklomatów w stolicy. W tegorocznej odsłonie projektu chcieliśmy dotrzeć do gmin w całej Polsce, do lokalnych społeczności i pokazać, że każde nawet najmniejsze działanie na rzecz ochrony naszej Planety ma sens. W Coca-Cola głęboko wierzymy, że tylko działając razem, możemy realnie coś zmienić. Dlatego niezwykle się cieszę, że udało nam się zbudować partnerstwo z Łebą, zwycięską gminą i razem dołożyć kolejną cegiełkę w walce o Świat bez Odpadów – mówi Izabela Morawska, manager ds. public affairs i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.

Jesteśmy dumni z tego, że jury doceniło nasze dotychczasowe inicjatywy w obszarze ochrony środowiska. Dlatego z wielką satysfakcją inaugurujemy w naszej gminie działalność pierwszego recyklomatu, dzięki któremu możemy aktywnie włączyć mieszkańców w działania na rzecz świata bez odpadów, w zamian oferując im realne korzyści w postaci nagród – mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

Jak działają recyklomaty?

Po wrzuceniu butelki PET do recyklomatu system rejestruje transakcje i nagradza użytkownika, przypisując do jego konta odpowiednią liczbę ECO-punktów. Punkty zbierane są przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej ECO-Portfel, którą można zainstalować na smartfonie. Zebrane punkty mogą być następnie wymienione na nagrody.

W Łebie po uzbieraniu odpowiedniej liczby ECO-punktów będzie można wymienić je na wybraną nagrodę: kompostownik, zabawkę z kartonu lub kosz na odpady ulegające biodegradacji wraz z kompletem worków ulegajacych biodegradacji.

Warszawski sukces recyklomatów

Konkurs „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie” to kolejna odsłona inicjatywy Coca-Cola, która we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia rok temu postawiła 10 recyklomatów w stolicy. Mieszkańcy Warszawy bardzo licznie zaangażowali się w akcję segregacji odpadów. Od lipca 2019 roku dzięki automatom zebrano blisko 300 tys. sztuk butelek PET, co złożyło się na ponad 10 ton odpadów. W aplikacji Eco-Portfel zarejestrowało się 18 tys. użytkowników, którzy przez rok zgromadzili 418 tys. ECO-Punktów. Po sukcesie w stolicy, Coca-Cola wraz z partnerami postanowiła rozszerzyć projekt na kolejne miejscowości w Polsce, tym razem kierując swoją akcję do mniejszych ośrodków, które podejmują szereg ciekawych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.