Urząd Miasta2021-04-14T15:44:53+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

MALUCH – edycja 2016

19 stycznia, 2016|

Wojewoda Pomorski informuje, że prowadzony jest nabór ofert w ramach konkursu „MALUCH – edycja 2016”. Program przewiduje dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie) i realizowany jest w 2015 r. w (...)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

5 stycznia, 2016|

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku mieści się przy ul. Portowej 13 B (w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego) i jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. już od 2 stycznia 2015 r. LPI FE należy do Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, współfinansowanej przez Unię Europejską z (...)

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 stycznia, 2016|

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Łebie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego. Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu nieruchomości. Dla nieruchomości zamieszkałych opłatę wylicza się tylko na (...)

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2016r.

30 grudnia, 2015|

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku „o podatkach i opłatach lokalnych”. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 roku nowelizacji ustawy „o samorządzie gminnym” oraz niektórych innych ustaw. Podatek od nieruchomości Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 8 ustawy „o (...)

www.obywatel.gov.pl

10 grudnia, 2015|

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód otworzy stronę w nowym oknie, paszport otworzy stronę w nowym oknie, prawo jazdy otworzy stronę w nowym oknie czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) otworzy stronę w nowym oknie. Ile to kosztuje, jakie (...)

Łeba bez azbestu – dofinansowania dla mieszkańców

25 listopada, 2015|

W związku z planowanym w pierwszym kwartale 2016 roku ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2016” rozpoczęto wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z (...)

Informacja teleadresowa
Ogłoszenia przetargowe itp.
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Darmowa pomoc prawna
rodzina.gov.pl
Zabezpieczenie medyczne
Kampania antyazbestowa
Program Czyste Powietrze
Mapa zagrożeń
Pomorskie 2020
Twoje stypendium
Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry