Urząd Miasta2021-04-14T15:44:53+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

8 maja, 2015|

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014-2015). Konkurs realizowany jest w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) (...)

Opłata za Koncesję Alkoholową (II rata)

8 maja, 2015|

II rata opłaty za sprzedaż alkoholu Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2015 r. upływa termin płatności II raty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015. Informujemy, iż niedokonanie opłaty w ww. wyznaczonym terminie skutkuje (...)

Zielona komórka do spraw zwierząt

25 lutego, 2015|

W Urzędzie Miejskim w Łebie znajduje się i działa „komórka ds. zwierząt” w skład której wchodzą pracownicy Straży Miejskiej w Łebie oraz pracownik Urzędu Pan Wojciech Siwczyński. Do zadań tej komórki należy w głównej mierze pomoc i opieka zwierzętom bezdomnym, wolno żyjącym oraz dzikim na terenie Gminy Miejskiej Łeba. Do (...)

Opłata za Koncesję Alkoholową

4 stycznia, 2015|

I rata opłaty za sprzedaż alkoholu Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 stycznia 2015 r. upływa termin płatności I raty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2014. Informujemy, (...)

Ciągłość Podstawowej Opieki Zdrowotnej

31 grudnia, 2014|

W przypadku osób u których od Nowego Roku wystąpiła utrata ciągłości zabezpieczenia świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (rodzinnego) z powodu braku umów z NFZ uprzejmie informujemy, iż w celu zapewnienia ciągłości tych świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 18.00 podstawowych świadczeń udzielać będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy lęborskiego (...)

Informacja teleadresowa
Ogłoszenia przetargowe itp.
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Darmowa pomoc prawna
rodzina.gov.pl
Zabezpieczenie medyczne
Kampania antyazbestowa
Program Czyste Powietrze
Mapa zagrożeń
Pomorskie 2020
Twoje stypendium
Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry