Urząd Miasta2021-04-14T15:44:53+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Ochrona zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik

20 maja, 2021|

Celem operacji jest ochrona zejścia na plażę nr 4 w rejonie OW Górnik poprzez przebudowę zejścia. Przebudowa zejścia przyczyni się do ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. Cel ten jest spójny z celem głównym Lokalnej Strategii Rozwoju: Wzmocnienie atrakcyjnej turystycznie marki obszaru do stworzenia konkurencyjnej gospodarki (...)

Pomorskie Trasy Rowerowe R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

20 maja, 2021|

Gmina Miejska Łeba realizuje projekt partnerski pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka" dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Ustka, natomiast całe przedsięwzięcie polega na współpracy w partnerstwie (...)

Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury

20 maja, 2021|

Gmina Miejska Łeba realizuje projekt partnerski pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Łęczyce, natomiast całe przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork, Gminą Wicko, Gminą (...)

Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Łebie – etap II

20 maja, 2021|

Głównym celem planowanej inwestycji jest powstanie budynku dla służb ratowniczych co podniesie bezpieczeństwo na terenie miasta Łeba oraz zwiększy potencjał placówki (powstanie budynek wielofunkcyjny) świadczący zróżnicowane usługi społeczne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuję rozbiórkę części budynku (garaże), budowę wewnętrzne linii zasilającej, instalacji oświetlenia, instalacji, (...)

Wsparcie na realizację inwestycji drogowych

18 maja, 2021|

Dzisiaj w Łebie podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 (Fundusz Dróg Samorządowych). Na uroczystości obecni byli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Powiatu Lęborskiego Alicja Zajączkowska, burmistrzowie i wójtowie powiatu lęborskiego. Powiat i gminy w ramach Funduszu Rozwoju Dróg 2021 otrzymają 12 252 428 zł wsparcia na (...)

Kamień węgielny już wmurowany

18 maja, 2021|

„Dokonujemy dzisiaj uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które będzie obiektem unikatowym w skali naszego kraju” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości w Łebie. Muzeum poświęcone archeologii (...)

Informacja teleadresowa
Ogłoszenia przetargowe itp.
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Darmowa pomoc prawna
rodzina.gov.pl
Zabezpieczenie medyczne
Kampania antyazbestowa
Program Czyste Powietrze
Mapa zagrożeń
Pomorskie 2020
Twoje stypendium
Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry