Urząd Miasta2021-04-14T15:44:53+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Pozyskaliśmy kolejne środki na inwestycje

22 kwietnia, 2021|

Gmina Miejska Łeba pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne środki na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 3 446 598 zł, na następujące zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w Łebie Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Całkowita wartość zadania: 4 558 292,00 zł Wartość dofinansowania: 2 279 (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

22 kwietnia, 2021|

Informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. wysłaliśmy wiadomość SMS do osób zarejestrowanych w systemie powiadamiania, przypominającą o obowiązku spisu wraz z ankietą, która kończy się o północy 22 września 2021 r. Jeśli dokonałeś już spisu i nie chcesz otrzymywać w tej sptawie przypomnień odpowiedz na otrzymany SMS (...)

Czyste Powietrze Łeby – kolejny nabór

16 kwietnia, 2021|

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Łeby otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze Łeby” (Edycja 2021), na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych), przewiduje się przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków jeszcze w pierwszym półroczu 2021 (...)

Zmiana w PSZOK

31 marca, 2021|

Zgodnie z nowymi wytycznymi, które otrzymaliśmy od Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" - do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie można oddać wyłącznie posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady te należy segregować na następujące frakcje: gruz, plastik budowlany (rury, folia budowlana, plandeki, panele plastikowe), materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, (...)

Czyste Powietrze Łeby – wnioski

31 marca, 2021|

Uprzejmie prosimy wnioskodawców wezwanych do uzupełnień wniosków o dotację w ramach programu "Czyste Powietrze Łeby" (edycja 2021) o bezwzględne stosowanie się do treści tych wezwań. Dotyczy to zarówno terminu na uzupełnienie (7 dni) jak i dokumentów, do złożenia których wnioskodawca jest ZOBOWIĄZANY - wyszczególnionych w wezwaniu. Najpoważniejszymi brakami uniemożliwiającymi rozpatrzenie (...)

Gdzie stawiać swoje pojemniki?

24 marca, 2021|

Zgodnie z uchwałą nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba – obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wystawianie pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru (...)

Informacja teleadresowa
Ogłoszenia przetargowe itp.
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Darmowa pomoc prawna
rodzina.gov.pl
Zabezpieczenie medyczne
Kampania antyazbestowa
Program Czyste Powietrze
Mapa zagrożeń
Pomorskie 2020
Twoje stypendium
Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry