Urząd Miasta2021-04-14T15:44:53+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Czyste Powietrze Łeby – wnioski

31 marca, 2021|

Uprzejmie prosimy wnioskodawców wezwanych do uzupełnień wniosków o dotację w ramach programu "Czyste Powietrze Łeby" (edycja 2021) o bezwzględne stosowanie się do treści tych wezwań. Dotyczy to zarówno terminu na uzupełnienie (7 dni) jak i dokumentów, do złożenia których wnioskodawca jest ZOBOWIĄZANY - wyszczególnionych w wezwaniu. Najpoważniejszymi brakami uniemożliwiającymi rozpatrzenie (...)

Gdzie stawiać swoje pojemniki?

24 marca, 2021|

Zgodnie z uchwałą nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba – obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wystawianie pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru (...)

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze Łeby – edycja 2021

12 lutego, 2021|

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na obszarze miasta Łeby. Przedmiotem dofinansowania są instalacje, w których następuje spalanie paliw (na paliwo gazowe, gaz LPG, na lekki olej opałowy), pompy ciepła, kolektory słoneczne i urządzenia grzewcze elektryczne. W (...)

Ptasia grypa HPAI

12 lutego, 2021|

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w powiecie słupskim i realnym zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego, zwracamy sie z prośba do mieszkańców Gminy Łeba prowadzących chów przydomowy (zagrodowy) ptactwa domowego o zgłaszanie takiego chowu do Urzędu Miasta Łeby. Zgłoszenie można dokonać telefonicznie po nr telefonu (...)

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – kampania informacyjno-edukacyjna ZUS

9 lutego, 2021|

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z (...)

Ryzyko wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków

2 lutego, 2021|

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, iż z uwagi na liczne przypadki wykrycia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, ryzyko dalszego rozprzestrzenienia wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich należy uznać za bardzo wysokie. Dotychczas na terenie województwa pomorskiego wystąpiły 2 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u (...)

Informacja teleadresowa
Ogłoszenia przetargowe itp.
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Darmowa pomoc prawna
rodzina.gov.pl
Zabezpieczenie medyczne
Kampania antyazbestowa
Program Czyste Powietrze
Mapa zagrożeń
Pomorskie 2020
Twoje stypendium
Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry