Urząd Miasta2021-04-14T15:44:53+02:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwały i zarządzenia
Nagrania z sesji Rady Miejskiej Łeby
Punkt Porad Prawnych
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Dotacja na wymianę kotła grzewczego

2 lutego, 2021|

Komunikat dla osób zamierzających ubiegać się o dotację celową z budżetu miasta Łeby na wymianę kotła grzewczego. Uprzejmie informujemy, że Uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021 r. poz.341) wchodzi w (...)

Kocioł na pelet – ograniczenia

20 stycznia, 2021|

Informacja dla osób planujących skorzystanie z dofinansowania z budżetu miasta Łeby na wymianę urządzeń grzewczych. W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starego urządzenia na kocioł na pelet informujemy, że obowiązujące przepisy prawa w znaczący sposób ograniczają od dnia 30 października 2020 r. możliwość montażu takich urządzeń. (...)

Wicko wycofało się z współfinansowania świadczeń medycznych w 2021 r.

4 stycznia, 2021|

Informujemy, że Punkt Medyczny w Łebie (budynek OSP) z dniem 1 stycznia 2021 r. - obsługuje wyłącznie mieszkańców miasta Łeba. Świadczenia realizowane są z budżetu Gminy Miejskiej Łeba. Gmina Wicko wycofała się z współfinansowania świadczeń w 2021r. Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki chorych dla mieszkańców gminy Wicko znajduje się (...)

Komunikat do hodowców drobiu i hodowców gołębi

31 grudnia, 2020|

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w powiecie słupskim i realnym zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii wnosi o należyte przygotowanie do walki z influenzą ptaków, co w razie jej wystąpienia pozwoli na bezzwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych kroków celem likwidacji i opanowania choroby (...)

Czystość chodników przylegających do posesji

20 listopada, 2020|

Uprzejmie informujemy, iż od dn. 1 grudnia 2020 r. rozpoczną się kontrole Straży Miejskiej pod kątem czystości chodników przylegających do posesji na terenie Łeby. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie (...)

Informacja teleadresowa
Ogłoszenia przetargowe itp.
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Darmowa pomoc prawna
rodzina.gov.pl
Zabezpieczenie medyczne
Kampania antyazbestowa
Program Czyste Powietrze
Mapa zagrożeń
Pomorskie 2020
Twoje stypendium
Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry