W piątek 25.11.2022 r. w Łebie odbyły się trzecie warsztaty diagnostyczne dla gmin skupionych w obszarze funkcjonalnym Strefa Przybrzeżna. Uczestnicy spotkania z miast Łeba i Ustka, z Gminy Główczyce, Gminy Ustka, Gminy Smołdzino, Gminy Wicko oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych RP z 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku, Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce oraz Kompleksu Wojskowego nr 4063 w Łebie skupieni w trzech grupach roboczych pracowali m.in. nad określeniem celów strategicznych Strefy Przybrzeżnej. Spotkanie poprowadzone przez doradców partnerstw ze Związku Miast Polskich jest kolejnym krokiem ku stworzeniu strategii w/w obszaru, która ma powstać do kwietnia 2023 r. Rekomendacje opracowane w ramach Strategii pozwolą na wypracowanie w przyszłości wspólnych, sieciowych projektów, które rozwiązywać będą zidentyfikowane wspólnie potrzeby i problemy obszaru.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.