Mamy zaszczyt poinformować, że Gmina Miejska Łeba otrzymała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka”. W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych otrzymamy aż 13 165 851,45 zł dofinansowania, co stanowi aż 95% planowanej wartości inwestycji.

W ramach robót budowlanych zostanie wykonana przebudowa układu ulic Kościuszki od Mostu nad rzeką Chełst do Kapitanatu Portu w Łebie, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych, a także przebudowa Skweru Rybaka, aby przestrzeń stanowiła estetyczne i atrakcyjne miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców oraz turystów. Teren ten stanie się atrakcyjny i funkcjonalny przez cały rok, ożywi okolicę, a także będzie stanowić miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz ciekawą przestrzeń publiczną miasta. Modernizacja skweru obejmie również budowę miejsc parkingowych i toalety publicznej.

  • Planowana wartość inwestycji: 13 858 791,00 zł.
  • Dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych: 13 165 851,45 zł.
  • Wkład własny Gminy Miejskie Łeba: 692 939,55 zł.

Poniżej znajduje się wizualizacja Skweru Rybaka do planowanej modernizacji oraz fotorelacja z uroczystego przekazania symbolicznych czeków przez Pana Piotra Müllera – Posła na Sejm RP i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W corocznym rankingu „Wspólnoty” – Pisma Samorządu Terytorialnego podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów, Łeba znalazła się na wysokim piątym miejscu wśród kategorii „małe miasta”. W rankingu wzięto pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach – 2018–2020. Wysoka pozycja Łeby w rankingu świadczy również o tym, że samorząd z sukcesem pozyskuje środki z zewnętrznych źródeł pomocowych, wykorzystując je na inwestycje służące mieszkańcom.

Wizualizacja zmodernizowanego Skweru Rybaka

W dniu 29.11.2019r. w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego tego terenu obejmujący ulice: Nad Ujściem, Wojska Polskiego, Morską, Kościuszki od Mostu nad rzeką Chełst do Kapitanatu Portu w Łebie przyznano nagródę pracy zgłoszonej przez PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z o. o.