Szanowni Państwo, w przyjętym w 2021 roku Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, zawarto zapisy dotyczące wypracowania systemu rozwiązywania sytuacji problemowych w turystyce. W celu ich realizacji powołano Pomorski zespół doradczy do spraw przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych sytuacji w sektorze usług turystycznych.

W ramach prac zespołu, we współpracy z panem dr. hab. prof. WSB Jackiem Borzyszkowskim, prowadzone są badania, których efektem będzie opracowanie raportu nt. wpływu sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie branży turystycznej w województwie pomorskim. Poznanie Państwa doświadczeń pozwoli na dalsze prace w zakresie stworzenia skutecznego, dostosowanego do potrzeb branży, systemu przeciwdziałania skutkom sytuacji nadzwyczajnych.

Zapraszam Państwa do udziału w badaniu poprzez wypełnienie formularza ankiety. Jeśli reprezentują Państwo podmiot z szeroko pojętej branży turystycznej, proszę przejść do ankiety pod adresem: https://ankiety.pomorskie.eu/index.php/732118.

Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie pozwoli nam na dalszy rozwój pomorskiej turystyki, z której tak chętnie korzystają mieszkańcy regionu i turyści z całego kraju oraz zagranicy. To wiodący sektor gospodarki województwa, więc szczególnie ważne jest, aby pomorska turystyka była odpowiednio przygotowana i odporna na nadzwyczajne, niespodziewane sytuacje, które mogą ją dotknąć.

Z wyrazami szacunku,
Wiesław Byczkowski
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego