Dnia 24.05.2022 roku w Łebie odbyło się spotkanie inicjujące projekt pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). Uczestnikami byli przedstawiciele Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia z miast Łeba i Ustka, z Gminy Główczyce, Gminy Ustka, Gminy Smołdzino oraz Gminy Wicko. Spotkanie zostało poprowadzone przez doradców partnerstw ze Związku Miast Polskich, którzy przedstawicieli główne założenia i cele projektu CWD Plus oraz omówili wstępny projekt Planu Pracy Partnerstwa. Podczas spotkania dyskutowana również na temat składu Rady Partnerstwa oraz Grupy Roboczej. Zaplanowano również kolejne spotkanie w ramach projektu.

Uczestnictwo w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus) jest ogromną szansą dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna, ponieważ przy wsparciu doradców partnerstw ze Związku Miast Polskich zakłada opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru partnerstwa, która stanie się fundamentem dla przygotowania strategii rozwoju obszaru. Opracowanie dokumentów potrwa do końca kwietnia 2023 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

Miasto Łeba:

 • Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby
 • Krzysztof Król – Zastępca – Burmistrza Łeby
 • Anna Mantek – Skarbnik Miasta
 • Małgorzata Janczak – kierownik Referatu Inwestycji
 • Alicja Rojek – pracownik Referatu Inwestycji ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obsługi inwestycji i przedsiębiorców
 • Grzegorz Kleina – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Gmina Główczyce:

 • Rafał Teterka – Z-ca Wójta Gminy Główczyce

Gmina Smołdzino:

 • Arkadiusz Walach – Wójt Gminy Smołdzino
 • Anna Kos – młodszy referent ds. promocji

Miasto Ustka:

 • Jacek Maniszewski – Burmistrz Miasta Ustka
 • Jarosław Teodorowicz – Naczelnik Wydziału Integracji UE

Gmina Ustka:

 • Aleksander Duszny – Główny specjalista ds. środków zewnętrznych

Gmina Wicko:

 • Agnieszka Wolańska – Sekretarz Gminy Wicko
 • Agnieszka Stenka – Pracownik ds. pozyskiwania środków

Doradcy partnerstw – Związek Miast Polskich:

 • Radomir Matczak
 • Jacek Zdrojewski
 • Izabela Borucińska
 • Agnieszka Dawydzik

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.